Şenyuva C.
Geniş Yanıklı Hayvan Modelinde Erken Eksizyon ve Greftlemenin Barsakta Oluşan Bakteriyel Translokasyon Üzerine Etkilerinin Incelenmesi ve Immünrestoratif Özelliklerinin İn Vivo Tekniklerle Araştırılması
1992, İstanbul