01.
Malign Melanom: Geniş Eksizyon ve Profilaktik Lenf Nodu Disseksiyonu
Mındıkoğlu A.N., Erözbek A., Özkuş İ., Şenyuva C., Yücel A., Çelik N.
12. Ulusal Dermatoloji Kongresi
27-30 Eylül 1988, İstanbul


02.
Primer Kolon Lenfomaları
Taşpınar A.H., Bükey Y., Tortum O.B., Şenyuva C.
7. Ulusal Kanser Kongresi ve 4. Pediatrik Tümörler Simpozyumu
15-18 Nisan 1987, Ankara


03.
Memenin Paget Hastalığı
Taşpınar A.H., Bükey Y., Torum O.B., Şenyuva C.
7. Ulusal Kanser Kongresi ve 4. Pediatrik Tümörler Simpozyumu
15-18 Nisan 1987, Ankara


04.
Yanık Eskarının Erken Eksizyonu ve Greftlemenin Barsakta Oluşan Bakteriyel Translokasyon Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması
Çetinkale O., Şenyuva C., Ang Ö., Bilgiç L., Altuğ T.
13. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
23-25 Ekim 1991, Nevşehir


05.
15 Yıllık Cerrahpaşa Verileri Ve Düşündürdükleri
Yıldırım İ., Şenyuva C., Çetinkale O., Müftüoğlu T., Okur İ.
13. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
23-25 Ekim 1991, Nevşehir


06.
Kranyuma Infiltrasyon Gösteren Baş-Boyun Tümörlerinde Cerrahi Uygulamalar
Mındıkoğlu A.N., Güzel Z., Şenyuva C., Canbaz B.
10. Ulusal Kanser Kongresi
1992, İstanbul


07.
Son 1 Yıllık Free Flep Deneyimlerimiz
Güzel Z., Şenyuva C., Aydın Y., Bayramiçli M., Aygıt A.C., Ademoğuları A.
14. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
24-27 Ekim 1992, Ankara


08.
Termal Yaralanmanın Hücresel ve Hümöral Sistem Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Hayvan Modelinde Araştırılması
Çetinkale O., Şenyuva C., Ayan F., Çaşkurlu H., Çizmeci O., Pusane A.
14. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
24-27 Ekim 1992, Ankara

09.
Geniş Yanıklarda Immünsüpresif Tedavi ile Allogreft Uygulamasının Immün Sistem ve Mortalite Üzerine Etkisinin Hayvan Modelinde Araştırılması
Çetinkale O., Şenyuva C., Ayan F., Bilgiç L., Çizmeci O.
14. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
24-27 Ekim 1992, Ankara


10.
İki Yanlı Dudak Yarığının Tek Ameliyatta Onarımı: Erken Sonuçlar
Güzel Z., Aydın Y., Aygıt A.C., Şenyuva C., Orak F.
15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
27-29 Eylül 1993, İstanbul


11.
Orbita Taban Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Silastik Blok Kullanımı
Aydın Y., Güzel Z., Şenyuva C., Altıntaş M., Aygıt A.C.
15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
27-29 Eylül 1993, İstanbul


12.
Sagital Sinüs Rezeksiyonundan Sonra Total Duramater, Total Kalvarium ve Total Skalp Rekonstrüksiyonu
Mındıkoğlu A.N., Canbaz B., Güzel Z., Şenyuva C., Aydın Y., Bayramiçli M.
15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
27-29 Eylül 1993, İstanbul


13.
Doku Genişleticilerinin Cilt Fleplerinin Prefabrikasyonu Üzerindeki Etkileri
Bayramiçli M., Yücel A., Ademoğulları A., Şenyuva C., Erözbek A.
15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
27-29 Eylül 1993, İstanbul


14.
Geniş Yanıkların Tedavisinde Deri Allogreftlerinin FK506 ile Birlikte Hayvan Modelinde Kullanımı
Çetinkale O., Çizmeci O., Ayan F., Şenyuva C.
15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
27-29 Eylül 1993, İstanbul


15.
Topuk ve Ayak Bileği Alanının Sorunlu Geniş Doku Yokluklarında Serbest Grasilis Kas Aktarımı ve Işlevsel Değerlendirilmesi
Şenyuva C., Yıldırım M., Yücel A., Bayramiçli M., Yıldırım İ.
16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
1-4 Ekim 1994, Ankara


16.
İki ve Üç Boyutlu Mikrovasküler Rekonstrüksiyonlarda Serbest Radial Önkol Flebi Kullanımı
Şenyuva C., Güzel Z., Aydın Y., Çelik N., Bayramiçli M., Yücel A., Mındıkoğlu A.N.
16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
1-4 Ekim 1994, Ankara


17.
Mikrovasküler Cerrahide Güvenli Bir Rekonstrüksiyon Seçeneği: Serbest Alt Tranvers Rektus Abdominis Kas-Deri Flebi (Alt TRAM Flepleri)
Şenyuva C., Yücel A., Güzel Z., Bayrı O., Orak F.
16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
1-4 Ekim 1994, Ankara


18.
Agresif Cerrahi Gerektiren Bazal Hücreli Kanserler
Güzel Z., Aydın Y., Aygıt A.C., Şenyuva C., Bayramiçli M., Mındıkoğlu A., Kaner G.
16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
1-4 Ekim 1994, Ankara


19.
Çok Büyük Memeleri Inferior Pedikül Tekniği Ile Küçültme
Güzel Z., Aydın Y., Yücel A., Şenyuva C., Orak F.
16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
1-4 Ekim 1994, Ankara


20.
Doku Genişletme ve Ilerletme Flebi Alopesi Onarımında En İyi Yöntem Mi?
Güzel Z., Aydın Y., Ademoğulları A., Hariri S., Aygıt A.C., Şenyuva C.
16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
1-4 Ekim 1994, Ankara


21.
Yüz Kırıklarının Onarımında Bikoronal İnsizyonla Subperiostal Yaklaşım
Güzel Z., Aydın Y., Çelik N., Şenyuva C., Yücel A., Seradjmir M.
16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
1-4 Ekim 1994, Ankara


22.
The Management of Skin Necrosis Due To Extravasation of Cytostatic Drugs
de Mortillet S., Şenyuva C., Legre R., Zimmann F., Ballon G.
16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
1-4 Ekim 1994, Ankara


23.
Ekstradural Kaynaklı Petroz Kemiği İnfiltre Eden Tümörler
Mındıkoğlu A.N., Sanus Z., Şenyuva C., Canbaz B., Güzel Z.
Türk Nöroşirurji Derneği 8. Bilimsel Kongresi
8-12 Mayıs 1994, Marmaris


24.
Ağız Tabaını Tutan Malign Tümörler: 14 Klinik Olgunun Irdelenmesi
Şenyuva C., Aydın Y., Yücel A., Güzel Z., Türkaslan T., Yıldırım İ., Mındıkoğlu A.N.
17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
20-25 Eylül 1995, Girne


25.
Burun Sırtı Ve Kolumella Desteği Olmayan Zor Olgularda Otojen Kostokondral Greftlerle Düzeltici Rinoplasti
Şenyuva C., Aydın Y., Güzel Z., Yücel A., Erözbek A.
17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
20-25 Eylül 1995, Girne


26.
Vertikal Mammaplasti
Orak F., Şenyuva C., Yücel A.
17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
20-25 Eylül 1995, Girne


27.
“Open Bite” Deformitesi Oluşturan Makroglossi (Olgu Sunumu)
Güzel Z., Şenyuva C., Aydın Y., Aygıt A.C., Yazar Ş., Mındıkoğlu A.N., Erözbek A.
17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
20-25 Eylül 1995, Girne (poster)


28.
Goltz Sendromunda İntrakraniyal Uzanımlı Dev Angiofibromatozis (Olgu Sunumu)
Aydın Y., Güzel Z., Şenyuva C., Yazar Ş., Mındıkoğlu A.N., Erözbek A.
17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
20-25 Eylül 1995, Girne (poster)


29.
Skalp Ve Meme Dışı Doku Genişletme Uygulamaları
Güzel Z., Aydın Y., Şenyuva C., Aygıt A.C., Yıldırır N., Altıntaş M., Orak F., Mındıkoğlu A.N.
17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
20-25 Eylül 1995, Girne


30.
İnterplast-Türkiye’nin Savaş Yaralıları Için Düzenlediği Azerbaycan Bakü-1994 Işlevi
Yıldırım İ., Özcan M., Çetinkale O., Bayrı O., Gültan S., Yavuz M., Şenyuva C., Gürbüz C., İsfendiyar M.A., Tokat O., Özgön M., Kurtipek Ö., Bamyacıoğlu A.C., Kurtuluş G., Kaya S.
17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
20-25 Eylül 1995, Girne


31.
Beyin Cerrahisinin Sorunlu ve Cerrahisi Zor Olgularının Serbest Doku Aktarımları ile Tedavisi
Şenyuva C., Canbaz B., Sanus Z., Cansız H.
Ulusal Mikrocerrahi Kongresi
3-4 Haziran 1995, İstanbul


32.
Beyin Cerrahisinin Sorunlu ve Cerrahisi Zor Olgularının Serbest Doku Aktarımları ile Tedavisi
Şenyuva C., Canbaz B., Sanus Z., Cansız H.
Nöroşirurji Kongresi
9-14 Nisan 1995, Çeşme (poster)


33.
Kronik Gut Tofüsünün Cerrahi Tedavisi: Vaka Takdimi
Şenyuva C., Seradjmir M., Aydın Y., Güzel Z., Altıntaş M.
18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
4-8 Eylül 1996, Bursa (poster)


34.
Konjenital Üst Göz Kapağı Retraksiyonu Tedavisinde Altın Ağırlık Implantasyonu: Bir Olgu Bildirimi
Şenyuva C., Yücel A., Aydın Y., Yıldırım İ.
18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
4-8 Eylül 1996, Bursa (poster)


35.
İnfratemporal Fossa Yerleşimli Hidatik Kist Olgusu
Şenyuva C., Aydın Y., Yücel A., Erdamar S., Orak F.
18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
4-8 Eylül 1996, Bursa (poster)


36.
Multipl Enkondromatozis (Olier Hastalığı) Olgusunda Vaskülarize Kemik Grefti ile Rekonstrüksiyon
Şenyuva C., Benlier E., Yücel A., Hız M.
18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
4-8 Eylül 1996, Bursa (poster)


37.
Hipopigmente Yanık Skarlarının Teğetsel Eksizyon ve Greftleme ile Tedavisi
Şenyuva C., Aydın Y., Güzel Z., Yücel A., Şenel O.
18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
4-8 Eylül 1996, Bursa (poster)


38.
Diz Protezlerinin Örtülmesinde Serbest Flep Kullanımı
Şenyuva C., Hız M., Yücel A., Güzel Z.
18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
4-8 Eylül 1996, Bursa


39.
Yanıkta Doğal Anti-Oksidan Kapasite ve Lipid Peroksidasyonu Arasındaki İlişkinin sıçan Modelinde Incelenmesi
Çetinkale O., Şenyuva C., Belce A., Konukoğlu D., Gümüştaş M.K., Taş T.
18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
4-8 Eylül 1996, Bursa


40.
Ayak Tabanı Ve Topuk Bölgesinde Serbest Flep Kullanımı Ve Işlevsel Sonuçların Değerlendirilmesi
Yücel A., Şenyuva C., Aydın Y., Şenel O., Kuyubaşı S., Güzel Z.
18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
4-8 Eylül 1996, Bursa


41.
Dev Konjenital Nevüs Zemininde Gelişen Malign Melanom Olgusu
Aydın Y., Şenyuva C., Yücel A., Seradjmir M., Güzel M.Z., Mındıkoğlu A.N.
18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
4-8 Eylül 1996, Bursa (poster)


42.
Total ve Subtotal Petrozektomi: 30 Olguluk Deneyim
Mındıkoğlu A.N., Aydın Y., Şenyuva C., Güzel M.Z., Sanus Z., Yücel A.
18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
4-8 Eylül 1996, Bursa


43.
Masseter Kası Içinde Yerleşim Gösteren Hemangiom Olgusu
Benlier E., Aydın Y., Güzel M.Z., Şenyuva C., Bulan R., Reözbek A.
18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
4-8 Eylül 1996, Bursa (poster)


44.
Ters Akımlı Radial Önkol Fleplerinin El Cerrahisinde Çok Amaçlı Kullanımı
Şenyuva C., Aydın Y., Yücel A., Bulan R., Okur İ., Güzel Z.
TPCD El Cerrahisi Simpozyumu
13-14 Mayıs 1996, İstanbul


45.
Kasık Flebi Ile İnguinal Bölgede Tümör Implantasyonu Gösteren Elde Sarkom Olgusu
Aydın Y., Şenyuva C., Yücel A., Yazar Ş., Okur İ., Güzel Z.
TPCD El Cerrahisi Simpozyumu
13-14 Mayıs 1996, İstanbul (poster)


46.
Açık Rinoplasti Yaklaşımı ile Ekstrakorporal Septoplasti
Şenyuva C., Yücel A., Okur İ., Yıldırım İ.
TPCD Rinoplasti Sempozyumu
20 Nisan 1996, Adana


47.
Free Gracilis Muscle Transfer, Mc Laughlin Procedure and Full Masseter Transfer in the Treatment of Facial Paralysis
Şenyuva C., Aydın Y., Yücel A., Kuyubaşı S., Güzel Z.
5.Marmara Tıp Günleri
16-19 Eylül 1996


48.
Single Sheet Facial Resurfacing in Burned Patient: Reducing Donor Site Morbidity By Tissue Expansion
Çetinkale O., Şenyuva C., Tulunay S.
5.Marmara Tıp Günleri
16-19 Eylül 1996


49.
Geniş Cilt Örtüsü Gerektiren Olgularda Serbest Posterolateral Uyluk Flebi
Yücel A., Şenyuva C., Benlier E.
19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
2-7 Eylül 1997, Antalya


50.
Maksillofasyal Bölgenin Karmaşık Onarımlarında “Serbest İnternal Oblik Osteomüsküler Flep” Kullanımı
Şenyuva C., Yücel A., Aydın Y., Kuyubaşı S., Benlier E.
19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
2-7 Eylül 1997, Antalya


51.
Nazal Valv Fonksiyonlarını Düzeltmeye Yönelik Cerrahi Girişimler
Güzel Z., Aydın Y., Aygıt A.C., Yücel A., Şenyuva C.
19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
2-7 Eylül 1997, Antalya


52.
Vertikal Mammaplasti
Güzel Z., Aydın Y., Aygıt A.C., Yücel A., Şenyuva C.
19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
2-7 Eylül 1997, Antalya


53.
İzole Ve Çok Parçalı Zigomatik Ark Kırığı Olgusunda Foley Katerter Ile Stabilizasyon
Şenyuva C., Yücel A., Türkaslan T.
19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
2-7 Eylül 1997, Antalya (poster)


54.
Yanık Nedbesi Altına Yerleştirilen Alloplastik Materyallerin Akıbeti: Deneysel Çalışma
Şenyuva C., Yücel A., Erdamar S., Çetinkale O., Seradjmir M.
19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
2-7 Eylül 1997, Antalya (poster)


55.
Ekzenterasyon Gerektiren ve Sinüs Kökenli Olmayan Periorbital Malign Tümörler
Yücel A., Aydın Y., Çınar C., Çetinkale O., Şenyuva C., Güzel Z.
TPRECD Kış Sempozyumu
21-25 Mart 1999, Kartalkaya


56.
Alt Kapak Yerleşimli Tümör Cerrahisinde Deneyimler
Şenyuva C., Yücel A., Aydın Y., Seradjmir M.
TPRECD Kış Sempozyumu
21-25 Mart 1999, Kartalkaya


57.
Paralitik Lagoftalmusta Altın İmplantasyonuna Ilave Alt Kapak ve Lateral Kantusa Yönelik Girişimler
Şenyuva C., Yücel A., Aydın Y., Akbilen D.
TPRECD Kış Sempozyumu
21-25 Mart 1999, Kartalkaya


58.
Maksillektomi Gerektiren Tümörler: 82 Olgunun Değerlendirilmesi
Yücel A., Çınar C., Aydın Y., Şenyuva C., Güzel Z., Çetinkale O., Altıntaş M.
21. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
30 Eylül –3 Ekim 1999, Kuşadası


59.
Rekonstrüktif Mikrocerrahide Serbest Vaskülarize Kemik Greftleri
Şenyuva C., Yazar Ş., Yücel A., aydın Y., Şenel O., Bulan R.
21. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
30 Eylül –3 Ekim 1999, Kuşadası


60.
Pediatrik Olgularda Serbest Doku Aktarımları
Yücel A., Yazar Ş., Şenyuva C., Aydın Y., Altıntaş F., Çetinkale O.
21. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
30 Eylül –3 Ekim 1999, Kuşadası (poster)


61.
Gillies Fan Flebi ile Subtotal Dudak Onarımları: İade-i İtibar
Şenyuva C., Erdinç B., Yücel A., Çınar C., Taş T.
21. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
30 Eylül –3 Ekim 1999, Kuşadası (poster)


62.
Opere Tek Taraflı Dudak Yarığı Olan Erişkin Olgularda Burun Deformitesinin Açık Rinoplasti Yöntemi ile Onarılması
Yücel A., Aydın Y., Çetinkale O., Şenyuva C., Altıntaş M.
TPRECD Kış Sempozyumu
14-19 Mart 2000, Makedonya


63.
Skalp ve Kalvaryum Defektlerinin Serbest Fleplerle Rekonstrüksiyonu
Yücel A., Aydın Y., Erdinç B., Şenyuva C., Güzel Z., Çetinkale O., Altıntaş M., Mındıkoğlu A.N.
22. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
27 Eylül –1 Ekim 2000, İzmir


64.
Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonlarında Serbest Doku Aktarımları: 53 Olgunun Değerlendirilmesi
Yücel A., Şenyuva C., Aydın Y., Yazar Ş., Benlier E., Güzel Z., Çetinkale O., Altıntaş M.
22. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
27 Eylül –1 Ekim 2000, İzmir


65.
Tümör Rezeksiyonu Sonrası Oluşan Orta Yüz Defektlerinin Sınıflandırılması: Rekonstrüksiyon Öncelikli Yeni Bir Yaklaşım
Yücel A., Çınar C., Aydın Y., Şenyuva C., Güzel Z., Çetinkale O., Altıntaş M.
22. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
27 Eylül –1 Ekim 2000, İzmir