cemalsenyuva_logo.png
  cemalsenyuva_logo.png

  01.
  Malign Melanom: Geniş Eksizyon ve Profilaktik Lenf Nodu Disseksiyonu
  Mındıkoğlu A.N., Erözbek A., Özkuş İ., Şenyuva C., Yücel A., Çelik N.
  12. Ulusal Dermatoloji Kongresi
  27-30 Eylül 1988, İstanbul


  02.
  Primer Kolon Lenfomaları
  Taşpınar A.H., Bükey Y., Tortum O.B., Şenyuva C.
  7. Ulusal Kanser Kongresi ve 4. Pediatrik Tümörler Simpozyumu
  15-18 Nisan 1987, Ankara


  03.
  Memenin Paget Hastalığı
  Taşpınar A.H., Bükey Y., Torum O.B., Şenyuva C.
  7. Ulusal Kanser Kongresi ve 4. Pediatrik Tümörler Simpozyumu
  15-18 Nisan 1987, Ankara


  04.
  Yanık Eskarının Erken Eksizyonu ve Greftlemenin Barsakta Oluşan Bakteriyel Translokasyon Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması
  Çetinkale O., Şenyuva C., Ang Ö., Bilgiç L., Altuğ T.
  13. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  23-25 Ekim 1991, Nevşehir


  05.
  15 Yıllık Cerrahpaşa Verileri Ve Düşündürdükleri
  Yıldırım İ., Şenyuva C., Çetinkale O., Müftüoğlu T., Okur İ.
  13. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  23-25 Ekim 1991, Nevşehir


  06.
  Kranyuma Infiltrasyon Gösteren Baş-Boyun Tümörlerinde Cerrahi Uygulamalar
  Mındıkoğlu A.N., Güzel Z., Şenyuva C., Canbaz B.
  10. Ulusal Kanser Kongresi
  1992, İstanbul


  07.
  Son 1 Yıllık Free Flep Deneyimlerimiz
  Güzel Z., Şenyuva C., Aydın Y., Bayramiçli M., Aygıt A.C., Ademoğuları A.
  14. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  24-27 Ekim 1992, Ankara


  08.
  Termal Yaralanmanın Hücresel ve Hümöral Sistem Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Hayvan Modelinde Araştırılması
  Çetinkale O., Şenyuva C., Ayan F., Çaşkurlu H., Çizmeci O., Pusane A.
  14. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  24-27 Ekim 1992, Ankara

  09.
  Geniş Yanıklarda Immünsüpresif Tedavi ile Allogreft Uygulamasının Immün Sistem ve Mortalite Üzerine Etkisinin Hayvan Modelinde Araştırılması
  Çetinkale O., Şenyuva C., Ayan F., Bilgiç L., Çizmeci O.
  14. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  24-27 Ekim 1992, Ankara


  10.
  İki Yanlı Dudak Yarığının Tek Ameliyatta Onarımı: Erken Sonuçlar
  Güzel Z., Aydın Y., Aygıt A.C., Şenyuva C., Orak F.
  15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  27-29 Eylül 1993, İstanbul


  11.
  Orbita Taban Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Silastik Blok Kullanımı
  Aydın Y., Güzel Z., Şenyuva C., Altıntaş M., Aygıt A.C.
  15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  27-29 Eylül 1993, İstanbul


  12.
  Sagital Sinüs Rezeksiyonundan Sonra Total Duramater, Total Kalvarium ve Total Skalp Rekonstrüksiyonu
  Mındıkoğlu A.N., Canbaz B., Güzel Z., Şenyuva C., Aydın Y., Bayramiçli M.
  15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  27-29 Eylül 1993, İstanbul


  13.
  Doku Genişleticilerinin Cilt Fleplerinin Prefabrikasyonu Üzerindeki Etkileri
  Bayramiçli M., Yücel A., Ademoğulları A., Şenyuva C., Erözbek A.
  15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  27-29 Eylül 1993, İstanbul


  14.
  Geniş Yanıkların Tedavisinde Deri Allogreftlerinin FK506 ile Birlikte Hayvan Modelinde Kullanımı
  Çetinkale O., Çizmeci O., Ayan F., Şenyuva C.
  15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  27-29 Eylül 1993, İstanbul


  15.
  Topuk ve Ayak Bileği Alanının Sorunlu Geniş Doku Yokluklarında Serbest Grasilis Kas Aktarımı ve Işlevsel Değerlendirilmesi
  Şenyuva C., Yıldırım M., Yücel A., Bayramiçli M., Yıldırım İ.
  16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  1-4 Ekim 1994, Ankara


  16.
  İki ve Üç Boyutlu Mikrovasküler Rekonstrüksiyonlarda Serbest Radial Önkol Flebi Kullanımı
  Şenyuva C., Güzel Z., Aydın Y., Çelik N., Bayramiçli M., Yücel A., Mındıkoğlu A.N.
  16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  1-4 Ekim 1994, Ankara


  17.
  Mikrovasküler Cerrahide Güvenli Bir Rekonstrüksiyon Seçeneği: Serbest Alt Tranvers Rektus Abdominis Kas-Deri Flebi (Alt TRAM Flepleri)
  Şenyuva C., Yücel A., Güzel Z., Bayrı O., Orak F.
  16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  1-4 Ekim 1994, Ankara


  18.
  Agresif Cerrahi Gerektiren Bazal Hücreli Kanserler
  Güzel Z., Aydın Y., Aygıt A.C., Şenyuva C., Bayramiçli M., Mındıkoğlu A., Kaner G.
  16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  1-4 Ekim 1994, Ankara


  19.
  Çok Büyük Memeleri Inferior Pedikül Tekniği Ile Küçültme
  Güzel Z., Aydın Y., Yücel A., Şenyuva C., Orak F.
  16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  1-4 Ekim 1994, Ankara


  20.
  Doku Genişletme ve Ilerletme Flebi Alopesi Onarımında En İyi Yöntem Mi?
  Güzel Z., Aydın Y., Ademoğulları A., Hariri S., Aygıt A.C., Şenyuva C.
  16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  1-4 Ekim 1994, Ankara


  21.
  Yüz Kırıklarının Onarımında Bikoronal İnsizyonla Subperiostal Yaklaşım
  Güzel Z., Aydın Y., Çelik N., Şenyuva C., Yücel A., Seradjmir M.
  16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  1-4 Ekim 1994, Ankara


  22.
  The Management of Skin Necrosis Due To Extravasation of Cytostatic Drugs
  de Mortillet S., Şenyuva C., Legre R., Zimmann F., Ballon G.
  16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  1-4 Ekim 1994, Ankara


  23.
  Ekstradural Kaynaklı Petroz Kemiği İnfiltre Eden Tümörler
  Mındıkoğlu A.N., Sanus Z., Şenyuva C., Canbaz B., Güzel Z.
  Türk Nöroşirurji Derneği 8. Bilimsel Kongresi
  8-12 Mayıs 1994, Marmaris


  24.
  Ağız Tabaını Tutan Malign Tümörler: 14 Klinik Olgunun Irdelenmesi
  Şenyuva C., Aydın Y., Yücel A., Güzel Z., Türkaslan T., Yıldırım İ., Mındıkoğlu A.N.
  17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  20-25 Eylül 1995, Girne


  25.
  Burun Sırtı Ve Kolumella Desteği Olmayan Zor Olgularda Otojen Kostokondral Greftlerle Düzeltici Rinoplasti
  Şenyuva C., Aydın Y., Güzel Z., Yücel A., Erözbek A.
  17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  20-25 Eylül 1995, Girne


  26.
  Vertikal Mammaplasti
  Orak F., Şenyuva C., Yücel A.
  17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  20-25 Eylül 1995, Girne


  27.
  “Open Bite” Deformitesi Oluşturan Makroglossi (Olgu Sunumu)
  Güzel Z., Şenyuva C., Aydın Y., Aygıt A.C., Yazar Ş., Mındıkoğlu A.N., Erözbek A.
  17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  20-25 Eylül 1995, Girne (poster)


  28.
  Goltz Sendromunda İntrakraniyal Uzanımlı Dev Angiofibromatozis (Olgu Sunumu)
  Aydın Y., Güzel Z., Şenyuva C., Yazar Ş., Mındıkoğlu A.N., Erözbek A.
  17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  20-25 Eylül 1995, Girne (poster)


  29.
  Skalp Ve Meme Dışı Doku Genişletme Uygulamaları
  Güzel Z., Aydın Y., Şenyuva C., Aygıt A.C., Yıldırır N., Altıntaş M., Orak F., Mındıkoğlu A.N.
  17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  20-25 Eylül 1995, Girne


  30.
  İnterplast-Türkiye’nin Savaş Yaralıları Için Düzenlediği Azerbaycan Bakü-1994 Işlevi
  Yıldırım İ., Özcan M., Çetinkale O., Bayrı O., Gültan S., Yavuz M., Şenyuva C., Gürbüz C., İsfendiyar M.A., Tokat O., Özgön M., Kurtipek Ö., Bamyacıoğlu A.C., Kurtuluş G., Kaya S.
  17. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  20-25 Eylül 1995, Girne


  31.
  Beyin Cerrahisinin Sorunlu ve Cerrahisi Zor Olgularının Serbest Doku Aktarımları ile Tedavisi
  Şenyuva C., Canbaz B., Sanus Z., Cansız H.
  Ulusal Mikrocerrahi Kongresi
  3-4 Haziran 1995, İstanbul


  32.
  Beyin Cerrahisinin Sorunlu ve Cerrahisi Zor Olgularının Serbest Doku Aktarımları ile Tedavisi
  Şenyuva C., Canbaz B., Sanus Z., Cansız H.
  Nöroşirurji Kongresi
  9-14 Nisan 1995, Çeşme (poster)


  33.
  Kronik Gut Tofüsünün Cerrahi Tedavisi: Vaka Takdimi
  Şenyuva C., Seradjmir M., Aydın Y., Güzel Z., Altıntaş M.
  18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  4-8 Eylül 1996, Bursa (poster)


  34.
  Konjenital Üst Göz Kapağı Retraksiyonu Tedavisinde Altın Ağırlık Implantasyonu: Bir Olgu Bildirimi
  Şenyuva C., Yücel A., Aydın Y., Yıldırım İ.
  18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  4-8 Eylül 1996, Bursa (poster)


  35.
  İnfratemporal Fossa Yerleşimli Hidatik Kist Olgusu
  Şenyuva C., Aydın Y., Yücel A., Erdamar S., Orak F.
  18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  4-8 Eylül 1996, Bursa (poster)


  36.
  Multipl Enkondromatozis (Olier Hastalığı) Olgusunda Vaskülarize Kemik Grefti ile Rekonstrüksiyon
  Şenyuva C., Benlier E., Yücel A., Hız M.
  18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  4-8 Eylül 1996, Bursa (poster)


  37.
  Hipopigmente Yanık Skarlarının Teğetsel Eksizyon ve Greftleme ile Tedavisi
  Şenyuva C., Aydın Y., Güzel Z., Yücel A., Şenel O.
  18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  4-8 Eylül 1996, Bursa (poster)


  38.
  Diz Protezlerinin Örtülmesinde Serbest Flep Kullanımı
  Şenyuva C., Hız M., Yücel A., Güzel Z.
  18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  4-8 Eylül 1996, Bursa


  39.
  Yanıkta Doğal Anti-Oksidan Kapasite ve Lipid Peroksidasyonu Arasındaki İlişkinin sıçan Modelinde Incelenmesi
  Çetinkale O., Şenyuva C., Belce A., Konukoğlu D., Gümüştaş M.K., Taş T.
  18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  4-8 Eylül 1996, Bursa


  40.
  Ayak Tabanı Ve Topuk Bölgesinde Serbest Flep Kullanımı Ve Işlevsel Sonuçların Değerlendirilmesi
  Yücel A., Şenyuva C., Aydın Y., Şenel O., Kuyubaşı S., Güzel Z.
  18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  4-8 Eylül 1996, Bursa


  41.
  Dev Konjenital Nevüs Zemininde Gelişen Malign Melanom Olgusu
  Aydın Y., Şenyuva C., Yücel A., Seradjmir M., Güzel M.Z., Mındıkoğlu A.N.
  18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  4-8 Eylül 1996, Bursa (poster)


  42.
  Total ve Subtotal Petrozektomi: 30 Olguluk Deneyim
  Mındıkoğlu A.N., Aydın Y., Şenyuva C., Güzel M.Z., Sanus Z., Yücel A.
  18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  4-8 Eylül 1996, Bursa


  43.
  Masseter Kası Içinde Yerleşim Gösteren Hemangiom Olgusu
  Benlier E., Aydın Y., Güzel M.Z., Şenyuva C., Bulan R., Reözbek A.
  18. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  4-8 Eylül 1996, Bursa (poster)


  44.
  Ters Akımlı Radial Önkol Fleplerinin El Cerrahisinde Çok Amaçlı Kullanımı
  Şenyuva C., Aydın Y., Yücel A., Bulan R., Okur İ., Güzel Z.
  TPCD El Cerrahisi Simpozyumu
  13-14 Mayıs 1996, İstanbul


  45.
  Kasık Flebi Ile İnguinal Bölgede Tümör Implantasyonu Gösteren Elde Sarkom Olgusu
  Aydın Y., Şenyuva C., Yücel A., Yazar Ş., Okur İ., Güzel Z.
  TPCD El Cerrahisi Simpozyumu
  13-14 Mayıs 1996, İstanbul (poster)


  46.
  Açık Rinoplasti Yaklaşımı ile Ekstrakorporal Septoplasti
  Şenyuva C., Yücel A., Okur İ., Yıldırım İ.
  TPCD Rinoplasti Sempozyumu
  20 Nisan 1996, Adana


  47.
  Free Gracilis Muscle Transfer, Mc Laughlin Procedure and Full Masseter Transfer in the Treatment of Facial Paralysis
  Şenyuva C., Aydın Y., Yücel A., Kuyubaşı S., Güzel Z.
  5.Marmara Tıp Günleri
  16-19 Eylül 1996


  48.
  Single Sheet Facial Resurfacing in Burned Patient: Reducing Donor Site Morbidity By Tissue Expansion
  Çetinkale O., Şenyuva C., Tulunay S.
  5.Marmara Tıp Günleri
  16-19 Eylül 1996


  49.
  Geniş Cilt Örtüsü Gerektiren Olgularda Serbest Posterolateral Uyluk Flebi
  Yücel A., Şenyuva C., Benlier E.
  19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  2-7 Eylül 1997, Antalya


  50.
  Maksillofasyal Bölgenin Karmaşık Onarımlarında “Serbest İnternal Oblik Osteomüsküler Flep” Kullanımı
  Şenyuva C., Yücel A., Aydın Y., Kuyubaşı S., Benlier E.
  19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  2-7 Eylül 1997, Antalya


  51.
  Nazal Valv Fonksiyonlarını Düzeltmeye Yönelik Cerrahi Girişimler
  Güzel Z., Aydın Y., Aygıt A.C., Yücel A., Şenyuva C.
  19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  2-7 Eylül 1997, Antalya


  52.
  Vertikal Mammaplasti
  Güzel Z., Aydın Y., Aygıt A.C., Yücel A., Şenyuva C.
  19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  2-7 Eylül 1997, Antalya


  53.
  İzole Ve Çok Parçalı Zigomatik Ark Kırığı Olgusunda Foley Katerter Ile Stabilizasyon
  Şenyuva C., Yücel A., Türkaslan T.
  19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  2-7 Eylül 1997, Antalya (poster)


  54.
  Yanık Nedbesi Altına Yerleştirilen Alloplastik Materyallerin Akıbeti: Deneysel Çalışma
  Şenyuva C., Yücel A., Erdamar S., Çetinkale O., Seradjmir M.
  19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  2-7 Eylül 1997, Antalya (poster)


  55.
  Ekzenterasyon Gerektiren ve Sinüs Kökenli Olmayan Periorbital Malign Tümörler
  Yücel A., Aydın Y., Çınar C., Çetinkale O., Şenyuva C., Güzel Z.
  TPRECD Kış Sempozyumu
  21-25 Mart 1999, Kartalkaya


  56.
  Alt Kapak Yerleşimli Tümör Cerrahisinde Deneyimler
  Şenyuva C., Yücel A., Aydın Y., Seradjmir M.
  TPRECD Kış Sempozyumu
  21-25 Mart 1999, Kartalkaya


  57.
  Paralitik Lagoftalmusta Altın İmplantasyonuna Ilave Alt Kapak ve Lateral Kantusa Yönelik Girişimler
  Şenyuva C., Yücel A., Aydın Y., Akbilen D.
  TPRECD Kış Sempozyumu
  21-25 Mart 1999, Kartalkaya


  58.
  Maksillektomi Gerektiren Tümörler: 82 Olgunun Değerlendirilmesi
  Yücel A., Çınar C., Aydın Y., Şenyuva C., Güzel Z., Çetinkale O., Altıntaş M.
  21. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  30 Eylül –3 Ekim 1999, Kuşadası


  59.
  Rekonstrüktif Mikrocerrahide Serbest Vaskülarize Kemik Greftleri
  Şenyuva C., Yazar Ş., Yücel A., aydın Y., Şenel O., Bulan R.
  21. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  30 Eylül –3 Ekim 1999, Kuşadası


  60.
  Pediatrik Olgularda Serbest Doku Aktarımları
  Yücel A., Yazar Ş., Şenyuva C., Aydın Y., Altıntaş F., Çetinkale O.
  21. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  30 Eylül –3 Ekim 1999, Kuşadası (poster)


  61.
  Gillies Fan Flebi ile Subtotal Dudak Onarımları: İade-i İtibar
  Şenyuva C., Erdinç B., Yücel A., Çınar C., Taş T.
  21. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  30 Eylül –3 Ekim 1999, Kuşadası (poster)


  62.
  Opere Tek Taraflı Dudak Yarığı Olan Erişkin Olgularda Burun Deformitesinin Açık Rinoplasti Yöntemi ile Onarılması
  Yücel A., Aydın Y., Çetinkale O., Şenyuva C., Altıntaş M.
  TPRECD Kış Sempozyumu
  14-19 Mart 2000, Makedonya


  63.
  Skalp ve Kalvaryum Defektlerinin Serbest Fleplerle Rekonstrüksiyonu
  Yücel A., Aydın Y., Erdinç B., Şenyuva C., Güzel Z., Çetinkale O., Altıntaş M., Mındıkoğlu A.N.
  22. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  27 Eylül –1 Ekim 2000, İzmir


  64.
  Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonlarında Serbest Doku Aktarımları: 53 Olgunun Değerlendirilmesi
  Yücel A., Şenyuva C., Aydın Y., Yazar Ş., Benlier E., Güzel Z., Çetinkale O., Altıntaş M.
  22. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  27 Eylül –1 Ekim 2000, İzmir


  65.
  Tümör Rezeksiyonu Sonrası Oluşan Orta Yüz Defektlerinin Sınıflandırılması: Rekonstrüksiyon Öncelikli Yeni Bir Yaklaşım
  Yücel A., Çınar C., Aydın Y., Şenyuva C., Güzel Z., Çetinkale O., Altıntaş M.
  22. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
  27 Eylül –1 Ekim 2000, İzmir


  Please publish modules in offcanvas position.