cemalsenyuva_logo.png
  cemalsenyuva_logo.png

  01.
  Termal Yaralanmadan Sonra Barsakta Oluşan Bakteriyel Translokasyonun Yanık Sepsisindeki Rolü (Deneysel Çalışma)
  Ang Ö., Çetinkale O., Şenyuva C.
  İnfeksiyon Dergisi 5(1): 1-5, 1991


  02.
  Kliniğimizde Mikrovasküler El Replantasyonu Uygulamaları ve Geç Fonksiyonel Sonuçları (2 Olgu Bildirisi)
  Çetinkale O., Şenyuva C., Durmaz H., Erözbek A.
  Haseki Tıp Bülteni 30 (3), 329-334, 1992


  03.
  Yanık ve Eskar Dokusunun Immün Fonksiyonlar, Bakterilere Karşı Direnç ve Lökositer Popülasyonda Ortaya Çıkardığı Değişikliklerin Hayvan Modelinde Araştırılması
  Çetinkale O., Ayan F., Şenyuva C., Çaşkurlu H., Pusane A.
  Cerrahpaşa Tıp Falkültesi Dergisi 23(1): 1-8,1992


  04.
  Son Onbeş Yıllık Cerrahpaşa Verilerindeki Yanık Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi ve Yanık Tedavisindeki Ülkemiz Gerçekleri
  Yıldırım İ., Çetinkale O., Şenyuva C., Müftüoğlu T.
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 23(1): 119-125, 1992


  05.
  Bağışıklık Sisteminde Yanıktan Sonra Oluşan Baskı Ile Infeksiyona Karşı Direncin Azalması Arasındaki Ilişkinin Araştırılması
  Çetinkale O., Çaşkurlu H., Ayan F., Şenyuva C., Pusane A.
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 23: 369-374, 1992


  06.
  Yanık Eskarının Erken Eksizyonu ve Greftlemenin Barsakta Oluşan Bakteriyel Translokasyon Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak Araştırlıması
  Çetinkale O., Ang Ö., Bilgiç L., Şenyuva C., Pusane A.
  Çağdaş Cerrahi Dergisi 6: 35-41, 1992


  07.
  İlerlemiş Baş-Boyun Kanserlerinin Rezeksiyonu Sonucu Ortaya Çıkan Defektlerin Free Flepler Ile Onarımı
  Güzel Z., Şenyuva C., Aydın Y., Bayramiçli M.
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 24: 493-503, 1993


  08.
  The Restorative Effect Of Early Eschar Excision And Grafting On Depressed Immune Response In Burned Mice
  Çetinkale O., Çizmeci O., Ayan F., Şenyuva C., Büyükdevrim S., Pusane A.
  Türk Plastik Cerrahi Dergisi (Eng) 1(1): 1-5, 1993


  09.
  İki ve Üç Boyutlu Mikrovasküler Rekonstrüksiyonlarda Serbest Radial Önkol Flebi Kullanımı
  Şenyuva C., Güzel Z., Aydın Y., Çelik N., Bayramiçli M., Yücel A., Mındıkoğlu A.N.
  Türk Plastik Cerrahi Dergisi 2: 2, 107-115, 1994


  10.
  Termal Yaralanmanın Hücresel İmmün Cevap Üzerine Etkilerinin Sıçan Modelinde İnvivo Yöntemlerle Araştırılması
  Çetinkale O., Ayan F., Şenyuva C., Farahmand M., Pusane A.
  Yeni Symposium 32: 107-114, Ocak-Nisan 1994


  11.
  İlerlemiş Kanserlerin Rezeksiyonu Sonucu Oluşan Geniş Skalp, Kemik ve Dura Defektlerinin Hemen Onarımı İçin Flep Seçeneklerinin Değerlendirilmesi
  Güzel Z., Aydın Y., Şenyuva C., Aygıt A.C., Bayramiçli M., Sanus Z., Mındıkoğlu A.N., Altıntaş M.
  Türk Plastik Cerrahi Dergisi 3: 188-200, 1994


  12.
  Travma Sonrası Orbita Tababn Defektelerinin Rekonstrüksiyonunda Silastik Blok Kullanımı
  Güzel Z., Aydın Y., Şenyuva C., Aygıt A.C., Altıntaş M.
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 25:159-174, 1994


  13.
  Klippel-Trenaunay Syndrome A Review of Clinical Cases and Operative Technique
  Güzel Z., Yücel A., Aydın Y., Şenyuva C.
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 25: 363-368, 1994


  14.
  Kolon Anastomozlarında Fibrin Yapıştırıcıların Kullanılması
  Şenyuva S., Ersan Y., Uras C., Şenyuva C.
  Çağdaş Cerrahi Dergisi 8:11, 1994


  15.
  Mikrovasküler Cerrahide Güvenli Bir Rekonstrüksiyon Seçeneği: Serbest Alt ransvers Rektus Abdominis Kas-Deri Flebi (Alt TRAM Flepleri)
  Şenyuva C., Yücel A., Güzel Z., Bayrı O., Orak F.
  Türk Plastik Cerrahi Dergisi 3(1): 37-43, 1995


  16.
  Topuk ve Ayakbileği Alanının Sorunlu Geniş Doku Yokluklarında Serbest Grasilis Kas Aktarımı ve İşlevsel Değerlendirilmesi
  Şenyuva C., Yıldırım M., Yücel A., Bayramiçli M., Yıldırım İ.
  Türk Plastik Cerrahi Dergisi 3: 1, 17-22, 1995


  17.
  Open Bite Deformitesi Oluşturan Makroglossi
  Güzel M.Z., Şenyuva C., Aydın Y., Aygıt A.C., Yazar Ş.
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 26: 98, 1995


  18.
  Yüz Felcine Bağlı Gelişen Lagoftalmus Tedavisinde Altın Ağırlık İmplantasyonu
  Şenyuva C., Yücel A., Okur İ., Aydın Y., Güzel Z.
  Türk Plastik Cerrahi Dergisi 4: 106-112, 1996


  19.
  Ters Akımlı Radial Önkol Flebinin El Cerrahisinde Kullanımı
  Şenyuva C., Yücel A., Aydın Y., Okur İ., Çetinkale O., Güzel Z.
  Türk Plastik Cerrahi Dergisi 4: 140-150, 1996


  20.
  Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonlarında Elektif Mikrovasküler Serbest Doku Aktarımları
  Şenyuva C., Yücel A., Aydın Y., Okur İ., Kuyubaşı S., Güzel Z.
  Türk Plastik Cerrahi Dergisi 4: 151-158, 1996


  21.
  Gracilis Kas Transferi, Masseter Kası Transpozisyonu ve McLaughlin Yöntemleriyle Yüz Felci Tedavisi
  Şenyuva C., Aydın Y., Yücel A., Güzel Z., Yıldırım İ.
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 28: 17-23, 1997


  22.
  Ağız Tabanını Tutan Malign Tümörler: 20 klinik olgunun irdelenmesi
  Şenyuva C., Aydın Y., Yücel A., Güzel Z., Türkaslan T., Mındıkoğlu A.N.
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 28: 24-32, 1997


  23.
  The Use of Vascularized Bone Graft in Multiple Enchondromatosis: A Case Report
  Şenyuva C., Benlier E., Yücel A., Hız M.
  Turkish Journal of Bone and Joint Surgery 3: 22-26, 1997


  24.
  Kostokonral Greftlerle Düzeltici Rinoplasti
  Şenyuva C., Aydın Y., Güzel Z., Yücel A., Okur İ., Erözbek A.
  Türk Otolarengoloji Arşivi 35: 39-45, 1997


  25.
  Foley Catheter Stabilization of Unstable Isolated Zygomatic Arch Fracture – Report of a Case
  Şenyuva C., Yücel A., Türkaslan T.
  Türk Otolarengoloji Arşivi 35: 83-86, 1997


  26.
  İnferior Pedikül Tekniği İle Çok Büyük Memelerde Reüksiyon Mamoplasti
  Güzel Z., Aydın Y., Aygıt A.C., Şenyuva C., Yıldırım İ., Yücel A., Orak F.
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 28: 82-88, 1997


  27.
  Oral Verrüköz Karsinom
  Demirkesen C., Göksel S., Kaner G., Kural Y., Onsun N., Şenyuva C., Cansız H.
  Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi


  28.
  Baş-Boyun Yerleşimli Arteriovenöz Malformasyonlarda Selektif Embolizasyon Destekli Cerrahi Girişimler
  Aydın Y., Türkaslan T., Şenyuva C., Koçer N., Altıntaş M.
  Türk Plastik Cerrahi Dergisi 9: 1-5, 2001


  Please publish modules in offcanvas position.